Angiologická ambulancia

Angiológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá chorobami cievneho systému. Cievny systém je tvorený artériami, žilami a lymfatickými cievami. Tento komplexný systém privádza a odvádza do všetkých miest ľudského tela.

Choroby cievneho systému patria medzi najčastejšie ochorenia obyvateľstva v produktívnom a postroduktívnom veku a to už od 19 rokov. Tieto ochorenia majú veľmi negatívny dopad na kvalitu života pacientov, ich práce neschopnosť, invalidizáciu ako aj ekonomiku rodín. 40 – 60% populácie trpí práve týmito problémami a ťažkosťami.

Angiologická ambulancia poskytuje modernú a intenzívnu starostlivosť o pacientov s cievnym ochorením. Zahŕňa prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov s artériovými, vénovými a lymfatickými ochoreniami. Použitím modernej diagnostickej techniky zvlášť ultrazvukového vyšetrenia ciev s farebným mapovaním sa diagnostikujú i včasné štádia cievnych ochorení.

DSC_0088

MUDr. Viera LACKOVÁ

Krajský angiológ

Príčina vzniku varixov

USG vyšetrenie

IMG_2020

LIEČEBNÉ VÝKONY

Sklerotizácia

Metóda, pri ktorej sa do rozšírených žíl vstrekuje sklerotizačný roztok.

Klasická chirurgická operácia

Táto klasická chirurgická metóda je spojená s prerušením a podviazaním prítokov safény

Flebektómia

Liečebný výkon, pri ktorom sa ošetria poškodené žilové chlopne a odstránia drobné kŕčové žily - varixy...

Laserová ablácia

Ide o moderné riešenie ošetrenia ochorení ciev dolných končatín

Operácie varixov

Odstránenie kŕčových žíl pomocou klasickej operácie, laserovej operácie alebo rádiofrekvenčnej ablácie ...

Rádiofrekvenčná ablácia

princípom tohto revolučného a moderného chirurgického výkonu je vyvolanie lokálnej vysokej teploty priamo...