Ambulancia cievnej chirurgie

Cievna chirurgia nadväzuje odborne na angiologickú ambulanciu, na prevenciu, diagnostiku a komplexnú starostlivosť v rámci odbornej spolupráce pri liečbe pacientov s cievnymi ochoreniami. Ambulancia cievnej chirurgie je zameraná na ambulantnú starostlivosť pacientov s akútnymi i chronickými cievnymi ochoreniami.

Na ambulanciu cievnej chirurgie sú pacienti odosielaní s dokumentáciou po predchádzajúcom vyšetrení všeobecným chirurgom, angiológom, diabetológom, neurológom, ortopédom a traumatológom. Na ambulancii cievnej chirurgie sa vykonáva sklerotizácia varixov a menšie angiochirurgické zákroky v lokálnej anestézii.

Choroby cievneho systému patria medzi najčastejšie ochorenia obyvateľstva v produktívnom a postroduktívnom veku a to už od 19 rokov. Tieto ochorenia majú veľmi negatívny dopad na kvalitu života pacientov, ich práce neschopnosť, invalidizáciu ako aj ekonomiku rodín. 40 – 60% populácie trpí práve týmito problémami a ťažkosťami.

Norbert Torma

MUDr. Norbert TORMA, PhD.

Primár Cievnej kliniky – IMEA

Príčína vzniku varixov

USG prístroj

IMG_2022

LIEČEBNÉ VÝKONY

Sklerotizácia

Metóda, pri ktorej sa do rozšírených žíl vstrekuje sklerotizačný roztok.

Liečba VenaSeal

Ide o moderné riešenie ošetrenia ochorení ciev dolných končatín

Klasická chirurgická operácia

Táto klasická chirurgická metóda je spojená s prerušením a podviazaním prítokov safény

Flebektómia

Liečebný výkon, pri ktorom sa ošetria poškodené žilové chlopne a odstránia drobné kŕčové žily - varixy...

Laserová ablácia

Ide o moderné riešenie ošetrenia ochorení ciev dolných končatín

Operácie varixov

Odstránenie kŕčových žíl pomocou klasickej operácie, laserovej operácie alebo rádiofrekvenčnej ablácie ...

Rádiofrekvenčná ablácia

princípom tohto revolučného a moderného chirurgického výkonu je vyvolanie lokálnej vysokej teploty priamo...