INOVATÍVNA LIEČBA ClariVein™

ClariVein™ – najnovšia metóda na liečbu kŕčových žíl

Katéter ClariVein™ bol vyvinutý špeciálne pre mini-invazívne ošetrenie žíl dolných končatín – veľké a malé safény (vena saphena magna, vena saphena parva), ale tiež žilových spojok (perforátorov) a ďalších postihnutých žíl.

Prostredníctvom veľmi rýchlo sa otáčajúceho vodiča so zalomeným hrotom, ktorý rotuje na vnútornej stene žily, dôjde k jej stiahnutiu. Súčasne je injekčne aplikovaný tekutý sklerotizačný roztok. Veľmi rýchlo rotujúcí hrot vedie ku rozvíreniu sklerotizačného roztoku, a tým ku rovnomernému kontaktu s celou vnútornou stenou žily a jej sklerotizácii (uzatvorením) po celej dĺžke.

  • je možné vykonať ambulantne (bez pracovnej neschopnosti)
  • nevykonáva sa v celkovej anestézii (narkóze) – len lokálna v mieste vpichu
  • žiadna, alebo iba minimálna bolesť počas ošetrenia a po ňom
  • okamžitý návrat ku každodenným aktivitám
  • vynikajúci kozmetický výsledok – bez jaziev, opuchov, modrín a pigmentácie
  • možnosť ošetrenia širokého spektra postihnutých žíl
  • dlhodobý efekt (spoľahlivosť eliminácia postihnutých žíl 90 – 98%)

Bezbolestne, efektívne a za 1 deň!

Clarivein IMEA
Clarivein IMEA 2

ĎALŠIE LIEČEBNÉ VÝKONY

Sklerotizácia

Metóda, pri ktorej sa do rozšírených žíl vstrekuje sklerotizačný roztok.

Klasická chirurgická operácia

Táto klasická chirurgická metóda je spojená s prerušením a podviazaním prítokov safény

Flebektómia

Liečebný výkon, pri ktorom sa ošetria poškodené žilové chlopne a odstránia drobné kŕčové žily - varixy...

Laserová ablácia

Ide o moderné riešenie ošetrenia ochorení ciev dolných končatín

Operácie varixov

Odstránenie kŕčových žíl pomocou klasickej operácie, laserovej operácie alebo rádiofrekvenčnej ablácie ...

Rádiofrekvenčná ablácia

princípom tohto revolučného a moderného chirurgického výkonu je vyvolanie lokálnej vysokej teploty priamo...