Flebektómia - Cievna klinika IMEA
dethemedetheme

FLEBEKTÓMIA

Liečebný výkon, pri ktorom sa odstránia kŕčové žily – varixy. Cievny chirurg odstraňuje varixy sériou malých, jemných kožných rezov. Celý zákrok je vykonávaný mikrochirurgickou operačnou technikou s ohľadom na kvalitný liečebný a dobrý kozmetický výsledok. Flebektómiu je možné urobiť ambulantne, v lokálnej anestézii. Dolné končatiny sa po výkone zabandážujú.

Kontraindikácie operácie

Tento zákrok je možné vykonávať, len po predchádzajúcom vyšetrení cievnym chirurgom, ktorý zváži všetky kontraindikácie zákroku.

  • Akútna hlboká žilová trombóza
  • Zápal kože dolných končatín
  • Gravidita
  • Vek nad 80 rokov(relatívne)
  • Ťažké zmeny na tepnách dolných končatín
  • Neznášanlivosť lokálnej anestézy
  • Morbídna obezita
fleba

ĎALŠIE LIEČEBNÉ VÝKONY

Sklerotizácia

Metóda, pri ktorej sa do rozšírených žíl vstrekuje sklerotizačný roztok.

Klasická chirurgická operácia

Táto klasická chirurgická metóda je spojená s prerušením a podviazaním prítokov safény

Flebektómia

Liečebný výkon, pri ktorom sa ošetria poškodené žilové chlopne a odstránia drobné kŕčové žily - varixy...

Laserová ablácia

Ide o moderné riešenie ošetrenia ochorení ciev dolných končatín

Operácie varixov

Odstránenie kŕčových žíl pomocou klasickej operácie, laserovej operácie alebo rádiofrekvenčnej ablácie ...

Rádiofrekvenčná ablácia

princípom tohto revolučného a moderného chirurgického výkonu je vyvolanie lokálnej vysokej teploty priamo...