Interná ambulancia

Interná ambulancia sa zaoberá diagnostikovaním ochorení vnútorných orgánov a ich nechirurgickou liečbou. Poskytuje preventívnu a liečebnú starostlivosť v oblasti vnútorných chorôb, predoperačné vyšetrenie aj dispenzárnu starostlivosť. Interným vyšetrením sa komplexne zhodnotí stav organizmu, eventuálne sa odporúčajú potrebné zobrazovacie metódy, ktoré pomôžu pri určení správnej diagnózy, event. ďalšieho liečebného postupu. Vyšetrenia vykonáva lekár špecialista.

Medicine doctor's working place

LIEČEBNÉ VÝKONY

Sklerotizácia

Metóda, pri ktorej sa do rozšírených žíl vstrekuje sklerotizačný roztok.

Klasická chirurgická operácia

Táto klasická chirurgická metóda je spojená s prerušením a podviazaním prítokov safény

Flebektómia

Liečebný výkon, pri ktorom sa ošetria poškodené žilové chlopne a odstránia drobné kŕčové žily - varixy...

Laserová ablácia

Ide o moderné riešenie ošetrenia ochorení ciev dolných končatín

Operácie varixov

Odstránenie kŕčových žíl pomocou klasickej operácie, laserovej operácie alebo rádiofrekvenčnej ablácie ...

Rádiofrekvenčná ablácia

princípom tohto revolučného a moderného chirurgického výkonu je vyvolanie lokálnej vysokej teploty priamo...