Klasická chirurgická operácia - Cievna klinika IMEA
dethemedetheme

KLASICKÁ CHIRURGICKÁ OPERÁCIA

Pod týmto pojmom v medicínskej praxi rozumieme chirurgické vyradenie celého rozsiahleho, rozšíreného a nefunkčného úseku kmeňa veľkej, alebo malej skrytej žily (safény) z obehu žilovej krvi najčastejšie dolnej končatiny.

Táto klasická chirurgická metóda je spojená s prerušením a podviazaním prítokov safény tesne pod vtokom do hĺbkovej stehnovej žily. Vďaka tomuto postupu sa zamedzuje obnoveniu refluxných bodov a zabraňuje sa opakovanému vzniku kŕčovýh žíl – recidívy varixov.

Jednou z výhod tohto klasického chirurgického postupu je jeho definitívny efekt. Ďalšou výhodou je účinnosť operácie zvlášť u pacientov pri extrémne rozšírených skrytých žilách.

V našom špecializovanom pracovisku vykonávajú operáciu skúsení a erudovaní cievni chirurgovia s veľmi dobrými výsledkami. Dĺžka práceneschopnosti po operácii závisí od konkrétneho postupu u toho ktorého pacienta. U mladších pacientov v súčasnosti dominuje snaha skrátiť dobu rekonvalescencie na minimum.

ĎALŠIE LIEČEBNÉ VÝKONY

Sklerotizácia

Metóda, pri ktorej sa do rozšírených žíl vstrekuje sklerotizačný roztok.

Klasická chirurgická operácia

Táto klasická chirurgická metóda je spojená s prerušením a podviazaním prítokov safény

Flebektómia

Liečebný výkon, pri ktorom sa ošetria poškodené žilové chlopne a odstránia drobné kŕčové žily - varixy...

Laserová ablácia

Ide o moderné riešenie ošetrenia ochorení ciev dolných končatín

Operácie varixov

Odstránenie kŕčových žíl pomocou klasickej operácie, laserovej operácie alebo rádiofrekvenčnej ablácie ...

Rádiofrekvenčná ablácia

princípom tohto revolučného a moderného chirurgického výkonu je vyvolanie lokálnej vysokej teploty priamo...