Laserová ablácia - Cievna klinika IMEA
dethemedetheme

LASEROVÁ ABLÁCIA

Laserová ablácia – vnútrocievny spôsob liečby kŕčových žíl pomocou lasera.

Moderné riešenie ošetrenia kŕčových žíl dolných končatín. Pomocou ultrazvukovej kontroly sa zakreslí nález na koži. Následne sa vykoná punkcia safény pod kolenom, kde sa zavedie vodič a po ňom katéter. Po vytiahnutí vodiča je na jeho miesto zavedené laserové vlákno.

Pri tejto metóde sa využíva takzvaný diódový laser, ktorý je možné zavádzať do vnútra širokých i tenších žíl. Laserový lúč vytvára vysokú teplotu, ktorá uzatvára poškodenú cievu bez porušenia jej okolia.

Celý zákrok je možné realizovať ambulantne v lokálnej anestézii . Po zákroku sa operovaná končatina bandážuje 7 – 10 dní.

Laserová operácia varixov je menej invazívny zákrok ako klasická chirurgická operácia. Celé ošetrenie trvá od 30 do 90 minút a vždy závisí od individuálneho nálezu u pacienta z rozšírenými žilami.

Je nesporné, že aj pri použití tejto metódy sa môžu vyskytnúť komplikácie, preto vhodnosť laserovej liečby varixov určuje odborník – cievny chirurg, ktorý po ultrazvukovom vyšetrení pacienta stanoví individuálny liečebný postup.

ĎALŠIE LIEČEBNÉ VÝKONY

Sklerotizácia

Metóda, pri ktorej sa do rozšírených žíl vstrekuje sklerotizačný roztok.

Klasická chirurgická operácia

Táto klasická chirurgická metóda je spojená s prerušením a podviazaním prítokov safény

Flebektómia

Liečebný výkon, pri ktorom sa ošetria poškodené žilové chlopne a odstránia drobné kŕčové žily - varixy...

Laserová ablácia

Ide o moderné riešenie ošetrenia ochorení ciev dolných končatín

Operácie varixov

Odstránenie kŕčových žíl pomocou klasickej operácie, laserovej operácie alebo rádiofrekvenčnej ablácie ...

Rádiofrekvenčná ablácia

princípom tohto revolučného a moderného chirurgického výkonu je vyvolanie lokálnej vysokej teploty priamo...